top of page

Revizyonel Cerrahi nedir?

Bariatrik (Obezite) Cerrahi sonrasında teknik yetersizlik veya hastaya bağlı nedenlerin sonucu olarak bazen herşey beklendiği gibi gitmeyebilir. Bu gibi durumlarda ikinci bir ameliyata gereksinim duyulabilmekte ve bu ameliyat REVİZYONEL CERRAHİ adı ile adlandırılmaktadır.

İlk yapılan ameliyat daha farklı bir ameliyata dönüştürülmektedir. İlk ameliyata göre daha fazla tecrübe ve deneyim ister.

 

Revizyon Cerrahisine İlk Ameliyattan Ne Kadar Süre Sonra Karar Verilebilir ?

İlk ameliyat sonrasındaki 18 aylık süre içerisinde yeterli kilo verimi sağlanamadı ise veya tekrar kilo alımı olmuş ise ikinci ameliyat için karar verme zamanı gelmiş olabilir.

Revizyonel Cerrahi Ameliyatının Süresi Nedir?

Revizyonel cerrahi ilk ameliyata göre daha komplike ve tecrübe isteyen bir cerrahidir. İlk ameliyat sonrasında karın içerisinde yapışıklıklar olması olasıdır. Buna bağlı olarak ilk ameliyata göre daha uzun süreceği öngörülebilir.

İlk ameliyatı yapan tecrübeli bir cerrah ise revizyonel cerrahiyide aynı cerrahin uygulaması daha uygun olacaktır.

Revizyonel Cerrahi Her Kilo Alan Hastaya Uygulanabilir Mi?

Revizyonel cerrahi, obezite (Bariatrik) cerrahi geçiren hastalarda, yaklaşık olarak 18 aylık gözlemde diyetisyen ve fiziksel aktivite desteğine rağmen kilo verememe veya tekrar kilo alma durumlarda uygulanan  operasyonlardır. Revizyonel cerrahi uygulaması öncesinde hastanın pskilojik desteğinin tam olarak sağlanmış olduğundan emin olunmalı, diyet ve fiziksel egzersizlerini düzenli olarak yapmasının önemi ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. Özellikle psikiyatri oluru mutlaka alınmalıdır. Sonrasında anestezi ile konsulte edilen hastanın detaylı değerlendirilmesi yapıldıktan sonra ilk geçirdiği ameliyatın özelliklerine göre yapılacak revizyonel cerrahi ameliyatına karar verilir.

Revizyonel Cerrahiden Sonra Kilo Veriminin Durmaması Gibi Bir Sıkıntı Olur Mu?

Revizyonel cerrahi ameliyatları çoğunlukla tüp mide ameliyatları sonrasında uygulanmakta ve bu hastalara bypass cerrahisi yapılmaktadır. Bypass cerrahisinde kullanılmayan ince bağırsak miktarı gereğinden fazla bırakılır ise hastada sürekli ishaller ve protein enerji yetersizliği oluşmakta ve devamlı kilo kaybı olabilmektedir. Bu gibi durumlarda tekrar revizyon yapılıp bypass edilen bağırsak miktarını kısaltmak gerekebilmektedir.

Revizyonel Cerrahiden Sonra Kilo Vermeme Durumu Oluşur Mu?

Revizyonel cerrahi sonrasında teknik yetersizlikler veya hasta uyumsuzluğuna bağlı olarak, ilk dönemlerde kilo kaybı oluşsa bile sonrasında tekrar kilo alımı olabilmektedir. Doktor ve diyetisyen önerilerine mutlaka uyulmalıdır. Obez hastaların çoğunda yeme bozukluğu olabileceği unutulmamalı ve psikiyatri desteği mutlaka alınmalıdır.

Revizyonel Cerrahiden Sonra Sürekli Vitamin Kullanmak Zorunda Mıyım?

Revizyonel cerrahi sonrasında da ilk geçireilen operasyon sonrasında olduğu gibi vitamin ve mineral desteği sağlanır. Bu destek genellikle 3 ayı geçmemektedir. 3 ay sonunda çoğunlukla ağızdan alınan besinler ile yeterli destek sağlanabilmekte ek bir takviyeye gerek kalmamaktadır.

Revizyonel Cerrahi 18 Yaş Altındaki Hastalara Yapılır Mı?

18 yaş altı hastalarda diyet ve fiziksel aktivitenin düzenlenmesi oldukça çaba gerektiren bir durum olup özellikle diyetin düzenli yapılmasında zorluklar ile karşılaşılabilmektedir. Pediatrik endokrinoloji uzmanı ile birlikte çok iyi bir değerlendirme gerekmektedir. Kar ve zarar karşılaştırması yapılarak hastanın ailesi ile deteylı bir biçimde paylaşılmalı ve ortak bir karar alınmalıdır.

bottom of page